Σχεδιαστές * Animators * Κατασκευαστές Video Games * Τεχνικοί Πληροφορικής * Εκπαιδευτές * Κατασκευαστές Η/Υ

Στη διάθεσή σας για τις υπηρεσίες που παρέχουμε:

* Σχεδίαση - Μελέτη Κατασκευών

* Σχεδίαση - φωτορεαλισμός - animation κτιρίων, κόσμων, παιχνιδιών

* Εκπαίδευση Σχεδίασης με AutoCAD, 3dSmax - Videogaming με Blender 3d - Unreal Engine

* Λήψη πιστοποιητικού εκπαίδευσης σε κάθε Σεμινάριο από το Αναγνωρισμένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

* Προμήθεια - επισκευή καινούργιων και μεταχειρισμένων σταθερών - φορητών Η/Υ. Αποτελούμε αυτόνομο κατασκευαστικό κέντρο μεταχειρισμένων υπολογιστών.

* Πλήρεις υπηρεσίες Πληροφορικής, δικτυώσεις, ιστοσελίδες, δικτυακές εφαρμογές κλπ :)