Ο όρος κατασκευή είναι πολύ γενικός. Στην ομάδα μας σημαίνει τη μελέτη, σχεδίαση και υλοποίηση μιας κατασκευής. Έμπειροι μηχανικοί μπορούν να συμβουλέψουν, να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν μια κατασκευή, είτε αυτή αποτελεί ένα απλό κτίριο, είτε μια πολυσύνθετη μηχανολογική δημιουργία.

Οι υπερατλαντικές μας συνεργασίες βασίζονται στη σχεδίαση μοντέλων, 2d -3d, και στην περιήγηση μέσα σε περιβάλλοντα που δημιουργούμε.

Η πιο πρόσφατη συνεργασία μας αφορά την κατασκευή ενός περιβάλλοντος, στο οποίο χτίζεται ένα 3d παιχνίδι με νόημα, περιεχόμενο και δίδαγμα.

Συμπεραίνουμε η πραγματικότητα δεν απέχει πολύ από το όνειρο, κι ένας μηχανικός πρέπει να είναι έτοιμος να χτίσει στη γη ή στον ουρανό... :)