Η Virtual Technologies ξεκίνησε σαν ομάδα Σχεδιαστών με υπηρεσίες Διδασκαλίας στο ευρύτερο αντικείμενο και στο χώρο της Πληροφορικής.

Σύντομα η ομάδα διευρύνθηκε, παρέχοντας γενικές Υπηρεσίες Πληροφορικής σε ιδιώτες και Επιχειρήσεις.

Πλέον η ομάδα έχει μοιραστεί σε 4 βασικούς τομείς, ειδικευόμενη στη Σχεδίαση, το Animation, κατασκευή Video Games, Πωλήσεις-Υπηρεσίες Πληροφορικής και διδασκαλία σε επίπεδο πιστοποίησης ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης σε όλους τους παραπάνω τομείς.

Ο βαθύτερος σκοπός μας δεν είναι μόνο η κατασκευή όμορφων κόσμων, αλλά η μετάδοση ενός συναισθήματος και ενός διδάγματος μέσα από αυτό.

Virtual Technologies