Το Εκπαιδευτικό Τμήμα της Virtual Technologies αποτελεί Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Ενηλίκων. Τα μαθήματα και Σεμινάρια που υλοποιούνται παρέχουν στους μαθητές επίσημα Πιστοποιητικά από το Υπουργείο Παιδείας και μπορούν να αποδείξουν εξειδικευμένη γνώση στα εκπαιδευτικά αντικείμενα.

 

Εκπαιδευτικό Αντικείμενο:

Σχεδίαση με AutoCAD

Χρήση 3dSmax για κατασκευή αντικειμένων, φωτορεαλισμό και rendering

Δημιουργία video games με τη χρήση της πλατφόρμας Unreal 3