20,00 € (16,13 € χωρίς ΦΠΑ) ανά τεμάχιο Windows 7 Professional OEM windows7
+
Προσθήκη στο καλάθι
30,00 € (24,19 € χωρίς ΦΠΑ) ανά τεμάχιο Windows 10 Professional Retail windows10
+
Προσθήκη στο καλάθι
30,00 € (24,19 € χωρίς ΦΠΑ) ανά τεμάχιο Windows 11 Professional Retail windows11
+
Προσθήκη στο καλάθι
40,00 € (32,26 € χωρίς ΦΠΑ) ανά τεμάχιο Microsoft Office 2016 Professional Plus (PC) office2016
+
Προσθήκη στο καλάθι
40,00 € (32,26 € χωρίς ΦΠΑ) ανά τεμάχιο Microsoft Office 2021 Professional Plus (PC) office2021
+
Προσθήκη στο καλάθι