ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Δεν πρέπει να υπάρχουν φθορές στην συσκευασία και το περιεχόμενο.
Θα πρέπει να συνοδεύονται με την απόδειξη λιανικής πώλησης ή με το τιμολόγιο.
Θα πρέπει να γίνονται εντός 15 ημερών.
Όσα προϊόντα δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις δεν θα γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται στον πελάτη με δικά του έξοδα.
Σε περίπτωση αλλαγής μεγέθους, σχεδίου, χρώματος σε προϊόν, λόγω λάθος εκτίμησης του πελάτη τότε αποστέλλουμε το νέο προϊόν με χρέωση του πελάτη.


Επιστροφή Ελαττωματικών Προϊόντων

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της  επιχείρησή μας πουλήθηκαν προϊόντα κακής και ελαττωματικής ποιότητας ή από λάθος στην λήψη της παραγγελίας, στην τιμολόγηση, στην αποστολή, κατεστραμμένα κατά την μεταφορά, με κακή συσκευασία κ.λ.π. τότε αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη της αντικατάστασης, το κόστος επιστροφής (οπότε θα καταθέσει το αντίστοιχο ποσό εξόδων σε λογαριασμό τραπέζης που θα της υποδειχτεί), καθώς επίσης και τα έξοδα επαναποστολής.
Οι όροι επιστροφής παραμένουν οι ίδιοι με αυτούς που προαναφέραμε.